×

Bạn chưa có sản phẩm nào.

Điều khoản sử dụng tại website kimkieuflower.vn

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ kimkieuflower.vn.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của kimkieuflower.vn, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của kimkieuflower.vn dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của kimkieuflower.vn hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng kimkieuflower.vn ngay lập tức.

2. Truy cập kimkieuflower.vn

kimkieuflower.vn bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà kimkieuflower.vn cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của kimkieuflower.vn mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của kimkieuflower.vn, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho kimkieuflower.vn là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho kimkieuflower.vn thông qua Website kimkieuflower.vn được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của kimkieuflower.vn.

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của kimkieuflower.vn, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của kimkieuflower.vn. Bạn đồng ý thông báo cho kimkieuflower.vn ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

kimkieuflower.vn có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi kimkieuflower.vn, bất cứ lúc nào theo quyết định của kimkieuflower.vn mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của kimkieuflower.vn cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website kimkieuflower.vn ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của kimkieuflower.vn.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu kimkieuflower.vn, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của kimkieuflower.vn. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên kimkieuflower.vn không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với kimkieuflower.vn.

5. Hành vi nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của kimkieuflower.vn cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của kimkieuflower.vn cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên 

Các dịch vụ kimkieuflower.vn có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của kimkieuflower.vn.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của kimkieuflower.vn sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của kimkieuflower.vn, bạn cấp cho kimkieuflower.vn quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho kimkieuflower.vn. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. kimkieuflower.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và Thi hành 

kimkieuflower.vn có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của kimkieuflower.vn; thực hiện các sửa đổi mà kimkieuflower.vn cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ kimkieuflower.vn cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

kimkieuflower.vn không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của kimkieuflower.vn, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

8. Tiêu chuẩn nội dung 

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

Theo đó, kimkieuflower.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc kimkieuflower.vn không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của kimkieuflower.vn.

chat zalo

chat zalo với chúng tôi

chat facebook

chat facebook với chúng tôi

gọi điện

gọi điện ngay